MojBuk Media Toolbar

Besplatan multimedija toolbar

MOJBUK.TK - ONLINE CHATMOJBUK.TK- CHAT- PRAVILA

Uvodno
 • Svi korisnici korištenjem chata pristaju na pravila korištenja.
 • Pravila se mogu mijenjati bez da se o tome posebno obavještavaju korisnici.
 • Važeća pravila chata objavljuju se na ovoj stranici portala.

Korisnici ne smiju:
 • imati više od jednog nadimka. Administratori će ako je moguće u dogovoru s korisnikom brisati naknadno otvoreni korisnički računi
 • vrijeđati druge korisnike na osnovu vjerske, nacionalne, političke, spolne, regionalne, imovinske, sportske ili bilo koje druge pripadnosti ili orijentacije
 • Redakcija portala proglašava nultu toleranciju prema psovanju i nasilju! Administratori su dužni onemogućiti pristup korisnicima koji psuju ili prijete drugim korisnicima!
 • kršiti zakone BiH, RH i SR koje se odnose na autorska prava i zaštitu djece
 • koristiti oblik, veličinu i boju pisma koje ometaju druge sudionike pričaonice;
 • objavljivati nerazumno velike količine teksta (floodanje)
 • objavljivati slike koje krše pravila 4, 5 (ometanje drugih) i 6
 • upotrebljavati chat na način na koji nije predviđeno da se koristi.
 • Strogo je zabranjeno postavljanje linkova kao i reklama za drugi sajt, chat i sl. (korisnici koji budu reklamirali drugi sajt ili chat dobit ce trajni ban bez upozorenja)

Korisnici moraju:
 • držati se pravila
 • slušati upute administratora

Korisnici smiju:
 • raditi sve što nije zabranjeno
 • iznositi svoje sugestije, pohvale i primjedbe na administratore na forumu u temi "MOJBUK" ili na e-mail [email protected]
 • Provođenje pravila nadgledaju administratori.
 • Sva pravila koja se odnose na korisnike, vrijede i za administratore
 • Administratori uz sve navedeno još moraju pomagati korisnicima da što bolje savladaju korištenje chata.

KAZNE
 • Korisnika koji se ogriješi o pravila administrator mora prvo usmeno upozoriti.
 • Ukoliko se korisnik ogluši o upozorenje, administrator mu na nekoliko minuta onemogućava "govorenje" u pričaonici (read-only)
 • Ako se i nakon skidanje zabrane govora korisnik oglušuje o upozorenja administratora, administrator će izbaciti korisnika iz pričaonice, i na određeno vrijeme mu onemogućiti povratak. Administrator će o incidentu obavijestiti redakciju na dogovoreni način.
 • Ostali administratori će se pridržavati sankcija koje je nametnuo određeni administrator.
 • Za izuzetno teške prekršaje ovih pravila, pravila lijepog ponašanja ili važećih zakona BiH, HR, SR, redakcija portala MojBuk zadržava pravo trajno uskratiti pristup cijelom portalu!

Ukoliko se po pritužbi korisnika ustanovi da administrator nije poštovao proceduru ili se na bilo koji drugi način nedolično ponašao bilo gdje na portalu MOJBUK i bit će mu oduzeto pravo administriranja chatom, a u svim ostalim slučajevima primjenjivat će se ista procedura kao i za kažnjavanje korisnika.

Vaš MojBuk Web Team  - Kontaktiraj administratora

Potrebni programi za pregled web sajta:

Spread Firefox Affiliate Button